Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

ZTM

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga, preskrbo z zdravili iz krvi ter izdelavo diagnostičnih reagentov.

Usklajuje vse dejavnosti v zvezi z izbiro krvodajalcev, zbiranjem, testiranjem, predelavo, hrambo in razdeljevanjem krvi ter krvnih pripravkov, klinično rabo krvi in nadzorom nad neželenimi dogodki oz. reakcijami v zvezi s transfuzijo krvi.

Zavod na državni ravni usklajuje in povezuje mrežo bolnišničnih transfuzijskih oddelkov in bolnišničnih krvnih bank, vodi enoten informacijski sistem, strokovno izobraževanje in razvojno-raziskovalno dejavnost ter sodeluje z mednarodnimi organizacijami, zvezami in sorodnimi zavodi v drugih državah.

Tesno sodeluje z Rdečim križem Slovenije pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij. Glede na področje dela je izoblikovana organizacijska struktura Zavoda.

Razvijajo nove tehnologije, produkte in storitve, ki omogočajo varnejšo transfuzijo in transplantacijo, nove terapije ter boljšo diagnostiko.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino se nahaja na:
Šlajmerjeva 6
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: (01) 5438 100

Več si lahko preberete na njihovi uradni spletni strani: www.ztm.si

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) je javni zdravstveni zavod, ki okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga, preskrbo z zdravili iz krvi ter izdelavo diagnostičnih reagentov.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply