Povezali so se v DPTPS

Na tiskovni konferenci v Ljubljani se je predstavilo Društvo profesionalnih tetoverjev in piercerjev Slovenije (DPTPS). Stroka meni, da tovrstna dejavnost pri nas ni ustrezno regulirana, poleg tega pa zanjo ni možno pridobiti ustrezne izobrazbe. Gre namreč za invaziven poseg v telo, zakar je nujno potrebna ustrezna usposobljenost, strokovnost in kakovostna praksa.

Namen in cilje društva sta predstavili predsednica Urška Poček in članica Sarah Končina, Carlos Frühwald iz avstrijske zveze profesionalnih tetovatorjev in piercerjev pa je povedal, kako so te stvari urejene pri naših severnih sosedih.

Predsednica Urška Poček je povedala, da pri nas trenutno za tovrstno delo potrebujemo obrtno dovoljenje in izobrazbo kozmetične oziroma zdravstvene smeri. V pripravi je sicer nacionalna poklicna kvalifikacija iz te stroke, a obstaja problem, ker nobena od teh šol v svojem predmetniku, nima tehnične vsebine, ki bi opredeljevala ti dve dejavnosti. Zdravstvena nega sicer pokriva preprečevanje s krvjo prenosljivih infekcij, tehničnega dela pa v predmetnikih ni.

Sarah Končina je predstavila zakonsko regulativo pri nas, saj je edini predpis le pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in podobnih dejavnostih. Problem je, ker pravilnik v isto kategorjo uvršča tudi brivce, frizerje, solarije in podobno. Tetoviranju in pirsingu je v tem pravilniku namenjenih le šest članov, ki obravnavajo sam pribor, zahteve za izdelke za tetoviranje in pirsing nakit, podatke na embalažah, ipd. Trenutno sta tetoviranje in piercing, za razliko od prej omenjenih, še vedno tretirani v standardni klasifikaciji dejavnosti kot druge nerazvrščene storitvene dejavnosti (96.090).

Predsednica Urška Poček je med drugim opozorila na nekontroliran razmah tetoviranja in pirsanja, zaradi relativno enostavne dostopnosti materialov, kar se rezultira v popolnem kaosu na tej profesionalni dejavnosti. Urediti problematiko na trgu je glavni namen za ustanovitev Društva profesionalnih tetoverjev in piercerjev Slovenije (DPTPS). Bistvena pogoja za včlanitev sta najmanj pet let aktivnega dela v stroki in legalen studio. Društvo bo sodelovalo pri vzpostavljanju zakonske regulative, kjer je glavno vodilo varnost in zdravje ljudi, povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini in izvajanje izobraževanj, ki bodo pogoj za pridobivanje tega poklica, organizacija seminarjev z uveljavljenimi predavatalji in pomoč obrtni zbornici pri pripravi NPK. Skrbeli bodo tudi za obveščanje javnosti, razvoj stroke, vpeljava standardov, normativov in regulacija nadzora.


Posted

in

by