Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Največja okoljska akcija v Sloveniji

17. aprila 2010 bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije. Prostovoljci bodo do pomladi po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča in jih locirali na zemljevidu, spomladi pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi očistili komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Akcija se bo zaključila z zabavnimi dogodki v treh večjih mestnih središčih, namenjenimi vsem sodelujočim in širše.

Cilji projekta:
   1. 17. aprila 2010 združiti 200.000 prostovoljcev in izpeljati največjo okoljsko akcijo v Sloveniji doslej,
   2. izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami čim večjega števila divjih odlagališč,
   3. odstraniti najmanj 20.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov,
   4. združiti vse ekološke akcije, ki potekajo v spomladanskem času na en datum in s skupnim namenom,
   5. ozaveščanje in izobraževanje o izboljšanju odnosa do ravnanja z odpadki.

Začetek akcije
17. aprila ob 9. uri zjutraj pridite na zbirno mesto. Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu dali navodila, osnovne potrebščine in zemljevide ter vas razporedili v skupine. Nato boste skupaj odšli na ustrezno mesto čiščenja (divje odlagališče oz. čiščenje okolice in sprehajalnih poti). Prostovoljci se bodo razporedili v skupine glede na velikost divjega odlagališča. V primeru, da bo na zbirno mesto za čiščenje divjih odlagališč prišlo več prostovoljcev od predvidene razporeditve, se bo del prostovoljcev usmerilo v čiščenje okolice. Akcije čiščenja okolice so namenjene vsem, ki se zaradi najrazličnejših razlogov (šole, upokojenci, mlade družine …) ne morejo udeležiti čiščenja divjih odlagališč.

Vrečke za čiščenje bodo v večini zagotovile občine oz. komunalna podjetja. Predvidoma jih boste dobili na zbirnih mestih. Glede na izkušnje je zaradi odstopanj pri oceni velikosti odlagališča zaželeno, da imate s sabo tudi dodatno črno in modro vrečko za smeti (priporočamo, da so velikosti od 60 do 110 l). Prosimo vas, da s seboj prinesite svoje rokavice, saj se lahko zgodi, da bo prišlo več udeležencev, kot bo na voljo rokavic. Priporočamo močnejše rokavice iz tekstila, ojačanega z gumo oz. nitrilom ali pa usnjene rokavice. Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko umaže ali raztrga) ter nepremočljive čevlje. S seboj ne pozabite prinesti tudi plastenke z vodo ter mobilnega telefona. Če bo močno sonce, imejte s seboj pokrivalo.

Za komunalne službe bi bil prevelik zalogaj, če bi morale odpeljati odpadke z vseh divjih odlagališč, ki jih bomo 17. aprila očistili. Za prevoz odpadkov od divjih odlagališč do zbirnih točk oziroma centrov bomo potrebovali pomoč v obliki avtomobilskih prikolic, traktorjev in drugih prevoznih sredstev. Če lahko pri tem pomagate, vas prosimo, da pokličete lokalnega organizatorja oziroma pridete na zbirno mesto s prevoznim sredstvom.

Povabite prijatelje, ker so zelo dobrodošli. Skupaj pridite na zbirno mesto, kjer boste dobili navodila in se razporedili na ustrezno mesto čiščenja. Opozorite jih, naj imajo ustrezno opremo (ustrezna obutev, rokavice, vrečke, vodo, malico …). Divja odlagališča so lahko oddaljena več kilometrov od zbirnega mesta, zato se bo do nekaterih treba pripeljati. Če imate avtomobil, vas prosimo, da pridete z njim in ponudite prevoz tudi drugim udeležencem. Pri parkiranju ob odlagališču bodite previdni, da ne naredite škode na travnikih ali drugih površinah.

Cilj akcije je, da ločeno zberemo med 60 in 70 % odpadkov. Zato je že na samem divjem odlagališču v čim večji meri treba ločevati odpadke, da bo ostanek, ki se odloži na deponiji, čim manjši. To pomeni tudi manjše stroške za občine. Zaradi lažjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja bomo manjše odpadke pobirali v barvne plastične vrečke.

Odpadke ločujemo po sledečem sistemu:
Rumena ali modra vrečka – Prazna in čista – neblatna embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapaki, pločevinke, plastične vrečke …). V to vrečo ne spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki
Črna vrečka – vsi ostali odpadki, ki jih ni mogoče zbrati ločeno oz. so preveč umazani (tkanine, stiropor, keramika, kasete, CD-ji, avtomobilsko steklo, plenice)
Zelena vrečka – samo za steklo
Rdeča vrečka – samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke. V to vrečo ne spadajo azbestne plošče (salonitke)!

Prosimo vas, da na zbirni točki, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z odpadki in kosovne odpadke, ločeno razporedite po kupih:
* rumene vrečke na en kup
* zelene vrečke na drugi kup
* črne vrečke na tretji kup
* rdeče vrečke na četrti kup
* kovino in gospodinjske aparate na peti kup
* gume na šesti kup
* pohištvo ter druge kosovne odpadke na sedmi kup.

!!! Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva … ne pobirajte in ne premeščajte!!! S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo popisali in sporočili pristojnim inšpekcijskim službam.

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.

Vrečke z odpadki bomo po koncu čiščenja naložili na prevozna sredstva. Če to zaradi količine logistično ne bo mogoče, se bo najprej odpeljalo ločene in večje odpadke, kot so kovine, bela tehnika ipd., da ne bi nepooblaščene osebe brskale po smeteh in jih odnašale.

Prosimo vas, da pomagate voznikom pri nakladanju in razkladanju odpadkov iz prevoznih sredstev in pri njihovem razvrščanju. Če je mogoče, ostanite še po koncu akcije in poskrbite, da se bo odpeljalo čim več zbranih odpadkov. Cilj je, da čim večjo količino odpadkov še isti dan odpeljemo na ustrezne zbirne točke oziroma v temu namenjene centre. Za odvoz odpadkov z zbirnih točk za odpadke na urejena odlagališča in v reciklažne centre bodo poskrbele občinske komunalne službe, Direkcija RS za ceste in podjetja za prevzem odpadkov Dinos ter Zeos. Družba Slopak bo poskrbela za sortiranje in recikliranje odpadne embalaže in odpadnih gum.
Vse ločeno zbrane odpadke se bo prepeljalo v predelavo, preostale pa bodo odložili na urejena odlagališča.

Če zaradi različnih vzrokov ne boste mogli očistiti celotnega odlagališča (velikost, dostop …), bo vodja odlagališča zabeležil, koliko odpadkov je ostalo. Potrudili se bomo, da se bo odlagališče očistilo v naslednjih akcijah.

Nekatere občine bodo po zaključku akcije pripravile krajši kulturno-zabavni program. Več o tem lahko izveste na spletni strani svoje občine ali na www.ocistimo.si. Vsi ste vabljeni tudi na zaključne zabave v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, ki se začnejo ob 17. uri in trajajo do 23. ure.

Akcija se bo predvidoma končala ob 14. uri, lahko pa tudi prej, če boste dogovorjeno območje očistili hitreje. Po zaključku akcije preglejte stanje na divjem odlagališču in preverite, ali so prisotni vsi udeleženci.

Akcije se udeležite na lastno odgovornost! Za čiščenje divjih odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali drugače zavarovani. Društvo Ekologi brez meja, občine, strokovne službe, lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest ter vodje odlagališč ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji.

Let’s do it Estonia 2008

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je narejen po zgledu projekta Let’s do it, Estonia!, ki je v Estoniji potekal leta 2008. Na dan čistilne akcije, 3. maja 2008, se je v Estoniji zbralo 50.000 prostovoljcev (4 % prebivalstva), ki so odstranili 10.000 ton smeti v samo v petih urah (v običajnih okoliščinah bi država za to potrebovala tri leta in več kot 22 milijonov evrov). Zaključne zabave se je udeležilo 120.000 ljudi. Več na uradni spletni strani. Projekt se širi tudi na druge evropske države (Portugalska, Romunija).

Društvo Ekologi brez meja
Projekt Očistimo slovenijo v enem dnevu! je neprofitne in nepolitične narave. Vključiti nameravamo vse prebivalce Slovenije, ne glede na starost, izobrazbo, etnično, versko ali politično pripadnost, ter združiti doslej verjetno največjo ekipo prostovoljcev, strokovnjakov, članov nevladnih organizacij, podjetij, društev in drugih akterjev slovenske družbe. Pravno formalno delujemo pod okriljem društva Društvo Ekologi brez meja, ki je bilo ustanovljeno marca 2009 z namenom organizacije okoljskih projektov.

V okviru čistilne akcije poteka tudi fotonatečaj. Fotografije čistilne akcije pošljite na foto@ocistimo.si. Najboljše fotografije bodo nagrajene in razstavljene.

Skupaj nam bo uspelo!

17. aprila 2010 bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije. Prostovoljci bodo do pomladi po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča in jih locirali na zemljevidu, spomladi pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi očistili komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Akcija se bo zaključila z zabavnimi dogodki v treh večjih mestnih središčih, namenjenimi vsem sodelujočim in širše.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply