nov zakon o študentskem delu

Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del je organiziralo strokovno okroglo mizo "Kaj prinaša Zakon o malem delu v praksi?"

Strokovnjaki ter predstavniki delodajalcev, podjetij, študentov, študentskih servisov ter interesnega združenja agencij za posredovanje začasnih del so razpravljali o konkretnih učinkih predloga Zakona o malem delu na slovenski trg dela. Osrednja tema okrogle mize so bile možne težave, ki bi jih zakon v predlagani obliki prinesel vsem, vključenim v proces študentskega oz. malega dela, na izvedbeni ravni.

Gostje so razpravljali o omejitvah števila malih delavcev v podjetjih, o povečanju birokracije in administracije, ki jo predlagani zakon prelaga iz študentskih servisov na podjetja, o več kot 100 % podražitvi prispevkov in dajatev ter o posledicah uvajanja neprofitnosti v dejavnost posredovanja začasnih del.

Dr. Janez Šušteršič, izr.prof. na Fakulteti za management Koper, je povedal: "Trg dela je smiselno reševati skozi malo delo, a je pri tem treba biti previden."Povedal je, da je malo delo zelo dober ukrep politike zaposlovanja za neaktivne osebe, vprašanje pa je, ali je potrebno, da se študentsko delo uvede na popolnoma enak sistem. Pravi tudi, da je potrebno namesto omejitve v urah, določiti mejo najvišjega zneska, nad katerim se prejemki bolj obdavčijo.

Mag. Tomo Pavlič, direktor e-Študentskega Servisa: "Mi ne nasprotujemo spremembam, a naj bodo smiselne in izvedljive. Naj se malo delo uvede za upokojence, ki so si ga želeli. Mi ga bomo pomagali izboljšati, da bo operativen." O trenutnem predlogu Zakona o malem delu pa meni, da je tako nerealen,  da dejavnosti sploh ne bo mogoče izvajati.

Matjaž Berčon, direktor podjetja Turizem Kras d.d. – Postojnska jama, pravi, da takšne administrativne omejitve podjetja spravljajo v nemogoč položaj. Prav tako apelira na vlado, da naj naredijo državo bolj prijazno za življenje, poslovanje in razvoj.

Zakon o malem delu je po navedbah ŠOS napisan na nerealnih temeljih, površno in brez projekcije učinkov ter posledic. Zato je po ocenah ŠOS edina za študente sprejemljiva rešitev umik omenjenega zakona ali popolnoma ločena in celostna ureditev študentske problematike.

Več informacij o predlogu Zakona o malem delu dobite pri svojih svetovalcih oz. v poslovalnicah e-Študentskega Servisa.

Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del je organiziralo strokovno okroglo mizo “Kaj prinaša Zakon o malem delu v praksi?” Strokovnjaki ter predstavniki delodajalcev, podjetij, študentov, študentskih servisov ter interesnega združenja agencij za posredovanje začasnih del so razpravljali o konkretnih učinkih predloga Zakona o malem delu na slovenski trg dela.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply