EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

UGASNI MOTOR, PRIŽGI SRCE

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vas vabi, da se v prizadevanju za boljšo klimo v naših mestih pridružite desetinam milijonov ljudi po vsej Evropi. Pomagajte izkoreniniti nesmiselno navado puščanja avtomobila v prostem teku. Spremenite svoje potovalne navade v korist čistejšim oblikam prevoza. Od lokalnih oblasti zahtevajte informacije o kakovosti zraka in ukrepe za njegovo čistočo.

DOBRA KLIMA MOJEGA MESTA
je osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka v 21 slovenskih občinah. Številna mesta in kraji bodo zaprli del svojih ulic za avtomobile in tako opozorili na klimatske spremembe, ki jih povzročajo izpuhi avtomobilov in njihova nesmotrna uporaba.

Vsak prosti tek, daljši od 10 sekund, porabi več goriva, kot ugašanje in prižiganje motorja. Omejitev prostega teka avtomobila je konkreten in enostaven ukrep, s katerim lahko takoj začnete prispevati k bolj zdravim življenjskim razmeram in hkrati omejevati podnebne spremembe. Avtomobili v prostem teku v zrak spuščajo dušikov dioksid, hlapne organske spojine, trdne delce in ogljikov monoksid – vse naštete povezujemo z resnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z boleznimi dihal in srca, rakom, astmo, nižjimi inteligenčnimi kvocienti, zapleti v nosečnosti…

Če seštejemo količine goriva, ki jih zaradi nepotrebne razvade »stran« vržejo vsi slovenski vozniki avtomobilov in tovornjakov skupaj, je ekonomska škoda velika. Če je nekoč veljalo, da pogosto prižiganje in ugašanje škodi, to za sodobne avtomobile ne velja več. Nasprotno. Raziskave, testi in izračuni dokazujejo, da pomeni prosti tek nepotrebno obremenitev za motor avtomobila in odvečno fnančno breme za njegovega lastnika. Strošek obrabe akumulatorja in uplinjača pri pogostem prižiganju je nekaj desetkrat nižji od stroška goriva, porabljenega med prostim tekom.

Avtomobili in tovornjaki v prostem teku v ozračje izpuščajo nepredstavljive količine ogljikovega dioksida – tega štejemo med ključne generatorje podnebnih sprememb. Prosti tek, ki traja dlje od 3 minut, je v Republiki Sloveniji kazniv.

Vključite se v široko in pisano paleto prizadevanj za spremembe naših mobilnih navad. Postanite del gibanja, katerega glavni namen je ozavestiti ljudi, da bi nekaj naredili za zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča promet. Ne gre samo za zmanjševanje onesnaženosti zraka ali hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti življenja na drugih področjih.

Prebivalce Evrope skrbi vedno večja uporaba osebnih avtomobilov v mestnem prometu. Zlasti v mestih veliko ljudi trpi zaradi slabše kakovosti življenja, število avtomobilov pa se še kar veča. Raziskave, izvedene med evropskim tednom mobilnosti, kažejo, da je veliko državljanov zaskrbljenih zaradi kakovosti zraka, ki ga vsakodnevno vdihavajo, in da uvrščajo onesnaženost zraka med svoje največje okoljske skrbi.

Študije iz različnih delov sveta dokazujejo, da je mogoče zmanjšati prometne površine, namenjene avtomobilom, ne da bi s tem povečali gostoto prometa na bližnjih ulicah. Prav nasprotno, promet se pri tem občutno zmanjša, kar prispeva k bolj veselemu okolju v različnih pogledih. Zakaj torej ne bi poskusili?

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI vas vabi, da se v prizadevanju za boljšo klimo v naših mestih pridružite desetinam milijonov ljudi po vsej Evropi. Pomagajte izkoreniniti nesmiselno navado puščanja avtomobila v prostem teku. Spremenite svoje potovalne navade v korist čistejšim oblikam prevoza. Od lokalnih oblasti zahtevajte informacije o kakovosti zraka in ukrepe za njegovo čistočo.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply