Dan Mladosti in afera plakat.

ob 18.00 Umetnostna galerija Maribor

 V okviru razstave Ausstellung Laibach Kunst bo eden vodilnih slovenskih filozofov in družbenih kritikov, dr. Lev Kreft, spregovoril o prelomnem trenutku naše polpretekle zgodovine, t.i. ‘Aferi plakat’.

»Afera je že dovolj oddaljena, da lahko poskusimo znameniti plakat za Dan mladosti, ki je dvignil na  noge jugoslovansko politično javnost in so-sprožil konec proslavljanja Dneva mladosti s spektakularno prireditvijo na stadionu Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu, znova postaviti v kontekst. To pa pomeni, da velja pogledati, kaj je Dan mladosti bil po svoji vlogi, kako se je ta vloga spremenila s smrtjo njegovega naslovljenca Josipa Broza Tita, in v kakšni zvezi je podoba mišičastega mladca z ideologijo, telesno kulturo in športom.« (Lev Kreft)
 
Lev Kreft je doktor filozofskih znanosti, redni profesor za estetiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Objavlja dela s področja estetike v knjižni (Spopad na umetniški levici, 1989; Estetika in poslanstvo, 1994) in revialni obliki (objave v Filozofskem vestniku, Teoriji in praksi, Anthroposu, Maski, Borcu ter v znanstvenem tisku na Poljskem, Madžarskem, v Nemčiji, Grčiji, Češki, Portugalski, Turčiji, Južni Koreji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, in drugod). Predaval je tudi v tujini, v letu 2000 pa je bil kot raziskovalec na obisku v Centru za študij demokracije (direktor John Keane, Univerza Westminster, London). V svoji politični (poslanec v mandatih 1990-1992 in 1993-1996, podpredsednik Državnega zbora 1993-1996), publicistični in strokovni dejavnosti se je ukvarjal s pravicami manjšin, politiko enakih možnosti, alternativno kulturo in kulturno politiko, begunsko politiko in drugimi vprašanji s področja človekovih pravic.
 
VSTOP PROST! VLJUDNO VABLJENI!

»Afera je že dovolj oddaljena, da lahko poskusimo znameniti plakat za Dan mladosti, ki je dvignil na noge jugoslovansko politično javnost in so-sprožil konec proslavljanja Dneva mladosti s spektakularno prireditvijo na stadionu Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu, znova postaviti v kontekst. To pa pomeni, da velja pogledati, kaj je Dan mladosti bil po svoji vlogi, kako se je ta vloga spremenila s smrtjo njegovega naslovljenca Josipa Broza Tita, in v kakšni zvezi je podoba mišičastega mladca z ideologijo, telesno kulturo in športom.«


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply