6. seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

8. septembra 2010 so se predstavniki mladih na 6. seji Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino sestali s predstavniki oblasti in spregovorili o nekaterih, za mladinski sektor aktualnih tematikah.

Kljub temu, da smo pri svojem delu vsi na isti strani, so člani Sveta na pobudo t.i. mladinske strani obravnavali Resolucijo mladinskih svetov lokalnih skupnosti in pobudo za spremembo Zakona o lokalni samoupravi, s katero želimo zavezati občine, da bodo izvajale ukrape za mlade. Sledila je razprava o odnosu državnih organov do predlogov in pobud predstavnikov mladih, za kar je bil povod ravno proces priznavanja in uveljavljanja zgoraj omenjene Resolucije. Svet se je strinjal, da je potrebno mladinske pobude v čim večji meri upoštevati, kar se pa v preteklosti ni dogajalo. Svet se je tako odločil, da bo v bodoče predlog Resolucije še bolj razdelal in konkretiziral, s ciljem uveljaviti predlagano spremembo ob naslednjem odpiranju Zakona o lokalni samoupravi.

Na tokratnji seji Sveta Vlade RS za mladino se je spregovorilo tudi o predlogu Zakona o prostovoljstvu in z njim neposredno povezanega neformalnega izobraževanja. Članom Sveta je bil predstavljen predlog Zakona o prostovoljstvu ter pripombe mladinskih organizacij. Mladinski svet Slovenije je tako mnenja, da je pripravljen predlog Zakona v nekaterih svojih določbah neprimeren, ker omejuje pojem prostovoljstva, prav tako pa ne zajame vseh že uveljavljenih oblik prostovoljstva pri nas. Predvsem pa je predlog zakona neustrezen z vidika prostovoljstva mladih, ki je pomembno zaradi svojih prednosti na področju neformalnega učenja, aktivizma in organiziranja mladih. Izhajajoč tudi iz tega področja ter iz dejanske pomembnosti neformalnega izobraževanja je Društvo Mladinski ceh članom Sveta predlagal sklep o podpori neformalnega izobraževanja v Sloveniji, s katerim bi se temu pomembnemu vidiku povečalo veljavo. Svet je tako oblikoval posebno delovno skupino, ki bo do naslednje seje pripravila usmeritve za delo na področju promocije neformalnega izobraževanja.

Sejo Sveta je po koncu povzel Tadej Beočanin, član Sveta Vlade RS za mladino in podpredsednik MSS za razvoj mladinskih politik: »Svet je na današnji seji ugotovil šibkost mladinskega sektorja pri soupravljanju družbenih in političnih zadev, zato bodo aktivnosti Sveta v prihodnosti posebej usmerjene v podporo pobudam mladinskega sektorja. Tako sta bila na tej seji na udaru Ministrstvo za javno upravo in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bosta zaradi neupoštevanja predlogov sektorja morala nastalo situacijo sanirati.«

Kljub temu, da smo pri svojem delu vsi na isti strani, so člani Sveta na pobudo t.i. mladinske strani obravnavali Resolucijo mladinskih svetov lokalnih skupnosti in pobudo za spremembo Zakona o lokalni samoupravi, s katero želimo zavezati občine, da bodo izvajale ukrape za mlade. Sledila je razprava o odnosu državnih organov do predlogov in pobud predstavnikov mladih, za kar je bil povod ravno proces priznavanja in uveljavljanja zgoraj omenjene Resolucije. Svet se je strinjal, da je potrebno mladinske pobude v čim večji meri upoštevati, kar se pa v preteklosti ni dogajalo. Svet se je tako odločil, da bo v bodoče predlog Resolucije še bolj razdelal in konkretiziral, s ciljem uveljaviti predlagano spremembo ob naslednjem odpiranju Zakona o lokalni samoupravi.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply